ASIANAJOTOIMISTO
HANNU HOLOPAINEN KY

Kirkkokatu 12 A 1, Lappeenranta, 050 371 7870

PALVELUT

Toimiston pääasiallinen tehtäväalue muodostuu seuraavasti:

Perhe

avioehtosopimukset
omaisuuden ositukset avioeroon liittyen
avioliittoon ja avoliittoon liittyvät oikeuskysymykset

Perintö ja jäämistö

perunkirjoitukset
pesänselvitykset
sopimus- ja toimitusperusteiset perinnönjaot
testamentit

Kiinteistöoikeus

kiinteistökaupat
lahjat
sopimukset
avustaminen maanmittaustoimituksissa ja maaoikeudessa
kiinteistöihin liittyvä asiakkaan edunvalvonta

Vuokrasuhteet

asuin ja liikehuoneistojen vuokrasuhteet

Asunto-osakeyhtiöt

Työ- ja virkasuhteet

toimenpiteet ja oikeudenkäynnit

Oikeudenkäynnit

riita- ja rikosasioiden oikeudenkäynnit
tuomioistuinten sovintomenettelyt

Kuitenkin tehtäväkenttä lähes 40 vuoden kuluessa on ollut laaja ja käsittänyt kaikkea koulukiusaamistapauksista Lappeenrannan keskustan kehitykseen.