ASIANAJOTOIMISTO
HANNU HOLOPAINEN KY

Kirkkokatu 12 A 1, Lappeenranta, 050 371 7870

 

KUSTANNUKSET

Yleisohjeina palkkion määräytymistä koskevat Suomen Asianajajaliiton palkkiosäännön yleisen osan määräykset.

Palkkioveloitukset perustuvat aikaveloitukseen eli tuntihintaan tehtävän vaatiman työmäärän mukaan.

Tuntihintanormi yksityishenkilöasiakkaalle on 235,60 €/tunti ja yritysasiakkaalle 248,00 €/tunti sisältäen arvonlisäveron 24% (verottomina alv 0% hintoina 190€ ja 200 €/t), 1.4.2016 lukien.

Veteraanialennus: tuntihinta -10%.

Palkkioveloitusta korottaa asian hoito erityisen kiireellisenä, vieraalla kielellä ja poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Julkisen oikeusavun piiriin kuuluvissa asioissa veloitus valtiolta on kulloinkin voimassaolevan oikeusavun tuntihinnan mukainen.

Palkkio voidaan sopia hinnaltaan kiinteäksi koskemaan tiettyä jo tiedossa olevaa tehtävää tai tehtäväkokonaisuutta varten.

Varsinaiset rahakulut eli asiakirjakulut tuomioistuimille ja viranomaisille sekä matka- ja majoituskulut, arviointi- ja lausuntokustannukset ym. peritään palkkioveloituksen lisäksi.

Henkilöautokilometrien veloitus tapahtuu verohallinnon voimassaolevin normein.

Esimerkkejä eräistä tavallisista veloituksista:alv 0%sis.alv
• puhelin­neuvottelu, minimi30,0037,20
• perun­kirjoitus, alkaen400,00496,00
• testamentti, alkaen180,00223,20
• avioehto­sopimus, alkaen180,00223,20
• kiinteistön kauppakirja tms., alkaen280,00347,30
• irtaimen kauppakirja tms., alkaen200,00248,00
Oikeudenkäynti tuomioistuimessa tai avustaminen viranomaistoimituksessa, mm. esitutkinnassa
• enintään 1 tunnin ajalta250,00310,00
• enintään 3 tunnin ajalta600,00744,00
• ylittävät tunnit tuntihinnan mukaan

Pesänselvitys, perinnönjako, ositus, omaisuuden erottelu tai työaika liittyen omaisuuden erillismyymiseen tms. vastaavaan toimenpiteeseen veloitetaan tarpeellisine kuluineen tuntihinnan mukaan.