ASIANAJOTOIMISTO
HANNU HOLOPAINEN KY

Kirkkokatu 12 A 1, Lappeenranta, 050 371 7870

AMMATILLINEN KOKEMUS

Ammatillinen kokemus ja työhistoria

oikeustieteen kandidaatti, Helsingin Yliopisto 1973
varatuomari, Itä-Suomen hovioikeus 1976
nimismiehen virassa 1974-1983 (jossa tehtävät: yleishallintoviranomainen, poliisipäällikkö, syyttäjä, ulosottomies ja Puolustusvoimien aluevalvoja)
Asianajotoimisto Veikko Ahtialan palveluksessa Lappeenrannassa lakimiehenä 1983-1985
oma toimisto 1986-
hyväksytty asianajajaksi Suomen Asianajajaliittoon 1985

Ammatilliset luottamustoimet

Suomen Asianajajaliitto, Kymen osasto, hallitus 1988-1999
Suomen Asianajajaliitto, valtuuskunta 1992-1995
Suomen Asianajajaliitto, hallitus 1996-1998

Muuta

merkintä Suomen Asianajajaliiton sovittelijaluetteloon 2000 (vaihtoehtoinen riidanratkaisumenettely)
Suomen Yrittäjien kultainen ansioristi 2007
Suomen Yrittäjien timanttinen ansioristi 2017
Toimistotehtävissä avustaa vaimoni fil.maisteri Marketta Holopainen toimien myös tarvittaessa saksan kielen kääntäjänä ja tulkkina. Itse käytän tarvittaessa englantia kirjallisesti ja suullisesti.